داوران

 

نام داور سمت / سازمان
صغری ابراهیمی قوام مدیر گروه و هیات علمی دانشکده روانشناسی
محمد سعید احمدی عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان
سلمان آخش دانشگاه خوارزمی تهران
مهناز اخوان تفتی دانشیار دانشگاه الزهرا
محمد آرمند
حسن اسدزاده
یوسف اعظمی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی
احسان اکرادی دانشگاه علامه طباطبائی
وحید آگاه
سیمین بازرگان دکترای برنامه ریزی آموزش از راه دور دانشگاه خوارزمی
احمد برجعلی رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مریم برهمن هیات علمی
حجت پیرزادی دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبایی
زهرا جامه بزرگ
فاطمه جعفرخانی
عسگر چوبداری
الهه حجازی دانشیار دانشگاه تهران
منصور حرفه دوست پژوهشگر و مشاوره پژوهشی
جعفر حسنی
فریده حسین ثابت
باقر حسنوند دانشجو
علی اکبر خسروی بابادی دانشگاه آزاد اسلامی
علی خورسندی استادیار
فریبرز درتاج
زهرا رحیمی
کاوه رستمی انجمن پیش دبستان
سید عباس رضوی
اسماعیل زارعی زوارکی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
بتول سبزه مدرس جهاد دانشگاهی تهران. استادیار دانشگاه فرهنگیان
محمدرضا سرمدی دانشیار سازمان مرکزی پیام
اسماعیل سعدی پور عضو هیئت علمی دانشگاه علامه
احمد سلحشور
زهرا سلمان عضو هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
فرامرز سهرابی استاد دانشگاه علامه طباطبایی
حمید سوری
کامران شیوندی عضوهیئت علمی دانشگاه
علیرضا صادقی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
آمنه عالی هیات علمی گروه آموزش و پرورش
عباس عباس پور
حسین عبداللهی
ژیلا عزیزی آموزش و پرورش منطقه 7
محمد عسگری عضو هیات علمی دانشگاه
ابوالقاسم عیسی مراد
حمید علیزاده استاد/ دانشگاه علامه طباطبایی
ایران دخت فیاض عضو هئیت علمی
کیومرث فرحبخش
نورعلی فرخی دانشگاه علامه طباطبایی
حسین فکرازاد استادیار و عضوهیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و مدیر گروه رشته مددکاری اجتماعی
محمدرضا فلسفی نژاد
سید نبی الله قاسم تبار ندارم
فاطمه قاسم زاده
فائزه قدوسی دانشگاه فرهنگیان
سمیه کاظمیان دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
مرجان کیان عضو هیات علمی/دانشگاه خوارزمی
ابوالفضل کرمی
منصوره کریم زاده
اتوسا کلانترهرمزی
جماالدین کولایی نژاد **********
مرجان گودرزی
فریبرز محمدی فارسانی دانشگاه تهران
سعید مذبوحی اموزش و پرورش
طیبه میراحمدی
رحیم مرادی
زهرا میرمحمدی
عبداله معتمدی دانشگاه علامه طباطبایی
فرخنده مفیدی استاد دانشگاه علامه طباطبایی
حمیدرضا مقامی
اعظم مقدم مربی سنجش و اندازه گیری تربیتی
حسن ملکی هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
اصغر مینائی استادیار سنجش و اندازه گیری تربیتی
یحیی مهاجر استادیار بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی
امیر نادری هیات علمی استادیار 29
مینا نجفی مدرس دانشگاه
دلبر نیروشک *******
داریوش نوروزی
مهدی واحدی دانشگاه علامه طباطبائی