مطالعات پیش دبستان و دبستان (SOECE) - فرایند پذیرش مقالات