مطالعات پیش دبستان و دبستان (SOECE) - اهداف و چشم انداز