نویسنده = آذر محققی
تعداد مقالات: 1
1. فراتحلیل مطالعات انجام‌شده در حوزه تأثیر راهبردهای فراشناختی بر عملکرد یادگیری دانش‌آموزان دوره ابتدایی دارای اختلالات یادگیری

دوره 2، شماره 6، زمستان 1395، صفحه 81-100

10.22054/soece.2016.8952

حسین زنگنه؛ آذر محققی؛ مریم زارع احتشامی؛ الهه ولایتی؛ ابراهیم ابوالقاسمی


شماره‌های پیشین نشریه