درباره نشریه

نشریه مطالعات پیش دبستان و دبستان یک نشریه علمی تخصصی دسترسی آزاد، و تنها نشریه ایرانی است که منحصراً به حوزه مسائل پیش دبستان و دبستان می پردازد. این نشریه از سال 1392 و با سردبیری سرکار خانم دکتر فرخنده مفیدی آغاز به کار کرده است و تا کنون 9 شماره از آن بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شده است.

تلاش برای کودکان، شنیدن درباره آنها و نوشتن و ارتباط با کسانی که شایستگی خدمت به کودکان را دارند، از امور اساسی و اهداف بسیاری از نظام های آموزشی دنیاست. انتشار نشریه علمی مطالعات پیش دبستان و دبستان گام نخست و بسیار مهمی در زمینه شناخت مطالب علمی درباره این دوره های سازنده است.

هدف اساسی و عمده این نشریه علمی در کنار دسترسی دانشجویان، علاقمندان و دوستداران کودکان پیش دبستانی و دبستانی، ارتقای سطح دانش، معرفی نوآوری های علمی، پایان نامه ها، رساله ها و مقاله های علمی ارزشمند اساتید رشته های علوم تربیتی و مرتبط با کودکان است.

به عنوان سردبیر آرزوی بسیار دارم که مجله بتواند با توان علمی هیأت تحریریه و برنامه ریزان در پیشبرد اهداف و رضایت خوانندگان موفق باشد.