نویسنده = عفت عباسی
تعداد مقالات: 2
1. آسیب‌شناسی وضعیت آموزش و برنامه درسی دوره پیش از دبستان ایران

دوره 2، شماره 6، زمستان 1395، صفحه 1-31

10.22054/soece.2018.22077.1127

سلمان آخش؛ علی حسینی خواه؛ عفت عباسی؛ نعمت الله موسی پور


2. تاثیر نمایش خلاق بر رشد مهارت‌های حل مسئله در دختران پیش‌دبستان استان تهران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 1-27

خیرقدم صبوری؛ عفت عباسی؛ مسعود گرامی‌پور


شماره‌های پیشین نشریه