نویسنده = سید نبی الله قاسم تبار
تعداد مقالات: 2
2. اثربخشی آموزش مهارت‌های جرأت‌ورزی در دانش‌آموزان قربانی قلدری

دوره 1، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 17-34

10.22054/soece.2016.7753

فرخنده مفیدی؛ سید نبی الله قاسم تبار؛ ندا نجف‌زاده


شماره‌های پیشین نشریه